Hemsedal Kildevann AS, established 2001.

Visjon

"Hemsedal Kildevann AS skal bli en betydelig aktør i Norge ved å levere kildevann av høyeste kvalitet; dette til private husholdninger, hytter, kontorer, butikker, hoteller og restauranter.

Selkapets lokale forankring skal kontinuerlig videreutvikles for slik å sikre lokal verdiskapning og nye arbeidsplasser i Hemsedal."