Informasjon

Skogshornkilden

har sitt naturlige utspring ved foten av fjellet Skogshorn. Kjemiske og baktriologiske undersøkelser viser stabilitet hele året.

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har utført hydrogeologiske vurderinger. De viser at ovenfor kilden er det en siltig morene avsatt av isen da innlandsisen smeltet ned mot slutten av siste istid. Disse enorme siltmassene filtrerer og stabiliserer møysommelig kildevannet. Kildevannet spinger da ut som en naturlig oppkomme. Denne oppkomma har eksistert så lenge folk kan huske.

Tekniske fakta om Skogshorn kildevann

Temperaturen er konstant 3,6 grader hele året.
Vannet har en vandringstid på 0,8 m/døgn.
Kilden gir ca. 35 mill. liter pr. år.

Næringsinnhold mg/liter

  • Kalium 0,23
  • Kalsium 8,60
  • Magnesium 0,78
  • Natrium 0,97
  • Sulfat 3,80
  • Klorid 0,33
  • Fluorid <0,1
  • pH 7,6